האם מותר לעשן על פי ההלכה?

האם מותר לעשן על פי ההלכה

ע"פ ההלכה, אסור לעשן מתוך עיקרון בריאותי – "ונשמרתם לנפשותיכם". אולם, האיסור נוגע גם בשל העובדה כי נדרש להדליק אש, איסור חמור ע"פ ההלכה ביום שבת. כיצד ניתן להתגבר על כך? ובכן, הכירו את אביזרי העישון אשר באמצעותם ניתן להתגבר על כללי ההלכה המחמירים. עישון ע"פ ההלכה: אסור מבחינה בריאותית, אך עדיין בר ביצוע אחד […]