המזוזה – כמה נקודות על מצוות המזוזה

בגמרא בתלמוד ירושלמי מסכת פאה מסופר על רבי יהודה הנשיא שמלך פרס שלח לו אוצר מלא אבנים טובות ורבי יהודה הנשיא כתמורה שלח לו בחזרה מזוזה. שאל אותו מהלך פרס למה אתה שולח לי מזוזה?! הרי אני שלחתי לך אוצר מלא אבנים טובות, ואתה שולח לי קלף שכתוב עליו כמה מילים בעברית?! זה לא מכובד, […]