הפלה: למה היא אסורה ביהדות? ומה קורה אם היא נגרמת עקב רשלנות?

הפלה למה היא אסורה ביהדות ומה קורה אם נגרמת עקב רשלנות

הפלה היא תהליך הפסקת הריון. קיימים שני סוגים של תהליכי הפסקת הריון. טבעי, הנובע מאובדן ההיריון והפלה מלאכותית, שהיא הפסקת הריון יזומה האסורה על פי היהדות. מנין הגיע איסור ההפלה ביהדות? "שופך דם האדם באדם דמו ישפך כי בצלם אלוהים עשה את האדם" (בראשית פרק ט', פס' ו'). מתוך מצוות אלוהים לנוח לאחר המבול. האדם […]