הפלה: למה היא אסורה ביהדות? ומה קורה אם היא נגרמת עקב רשלנות?

הפלה היא תהליך הפסקת הריון. קיימים שני סוגים של תהליכי הפסקת הריון. טבעי, הנובע מאובדן ההיריון והפלה מלאכותית, שהיא הפסקת הריון יזומה האסורה על פי היהדות. מנין הגיע איסור ההפלה ביהדות? "שופך דם האדם באדם דמו ישפך כי בצלם אלוהים עשה את האדם" (בראשית פרק ט', פס' ו'). מתוך מצוות אלוהים לנוח לאחר המבול. האדם שבאדם – הוא עובר" (סנהדרין,נז', ב') פסק הרמב"ם: אדם מישראל, שהרג עובר, אינו נענש על כך בבית דין. ביהדות, נוטים להתיר הפלה מלאכותית, בשני מקרים. האחד, אם קיים חשש שייוולד עובר חולה מאוד והשני, במידה וחוששים כי ההיריון יגרום למחלה אצל האם, או יסכן את חייה.

מה ההלכה במקרה של רשלנות רפואית?

חשו בלומר כי אם ההפלה נגרמת עקב רשלנות רפואית, תפוצה האישה בכסף. ניתן למצוא מידע על תביעות נגד רשלנות באתר הבא, בו תמצאו שלל מאמרים מקצועיים בתחום.  ההלכה קובעת :"וכי ינוצו אנשים, וניגפו אישה הרה ויצאו ילדיה (ומתו) ולא יהיה אסון (לאישה),ענוש ייענש כאשר ישית עליו בעל האישה ונתן בפלילים" (שמות, כ'א, כ'ב). נתן בפלילים, פירושו, יפצה בכסף. אם ההורים רוצים לבצע הפלה? לפי ההלכה הדבר אסור.

איסור הפלה נגזר מאיסור רציחה

אף על פי שהעובר, אינו נחשב כאדם חי, הוא נמצא בתהליך התפתחות לקראת היותו אדם חי. כבר מתפתחת בו נפש, ולכן, הממית עובר, עובר על איסור רצח. כיום חלוקות הדעות בקרב הרבנים, חלקם מקלים וחלקם מחמירים. דעה אחת גורסת כי גם אם ברור, שהעובר סובל מ�