הפלה: למה היא אסורה ביהדות? ומה קורה אם היא נגרמת עקב רשלנות?

הפלה היא תהליך הפסקת הריון. קיימים שני סוגים של תהליכי הפסקת הריון. טבעי, הנובע מאובדן ההיריון והפלה מלאכותית, שהיא הפסקת הריון יזומה האסורה על פי היהדות. מנין הגיע איסור ההפלה ביהדות? "שופך דם האדם באדם דמו ישפך כי בצלם אלוהים עשה את האדם" (בראשית פרק ט', פס' ו'). מתוך מצוות אלוהים לנוח לאחר המבול. האדם שבאדם – הוא עובר" (סנהדרין,נז', ב') פסק הרמב"ם: אדם מישראל, שהרג עובר, אינו נענש על כך בבית דין. ביהדות, נוטים להתיר הפלה מלאכותית, בשני מקרים. האחד, אם קיים חשש שייוולד עובר חולה מאוד והשני, במידה וחוששים כי ההיריון יגרום למחלה אצל האם, או יסכן את חייה.

מה ההלכה במקרה של רשלנות רפואית?

חשו בלומר כי אם ההפלה נגרמת עקב רשלנות רפואית, תפוצה האישה בכסף. ניתן למצוא מידע על תביעות נגד רשלנות באתר הבא, בו תמצאו שלל מאמרים מקצועיים בתחום.  ההלכה קובעת :"וכי ינוצו אנשים, וניגפו אישה הרה ויצאו ילדיה (ומתו) ולא יהיה אסון (לאישה),ענוש ייענש כאשר ישית עליו בעל האישה ונתן בפלילים" (שמות, כ'א, כ'ב). נתן בפלילים, פירושו, יפצה בכסף. אם ההורים רוצים לבצע הפלה? לפי ההלכה הדבר אסור.

איסור הפלה נגזר מאיסור רציחה

אף על פי שהעובר, אינו נחשב כאדם חי, הוא נמצא בתהליך התפתחות לקראת היותו אדם חי. כבר מתפתחת בו נפש, ולכן, הממית עובר, עובר על איסור רצח. כיום חלוקות הדעות בקרב הרבנים, חלקם מקלים וחלקם מחמירים. דעה אחת גורסת כי גם אם ברור, שהעובר סובל ממחלה ממנה ימות בגיל צעיר- אסור להפילו למעט במקרה שהריון מסכן את חיי האישה. דעה אחרת גורסת, כי אסור להפיל עובר, שכן אסורה השחתה וחבלה של אחד מאיברי האדם והעובר הוא חלק מגופה של האישה. הדעה המחמירה ביותר גורסת, שכפי שאסור להמית אדם חולה, כן אסור להמית עובר. לבני הזוג מותר לבחור לנהוג בשיטה המקלה, לשאול רב הנוהג בשיטה המקלה, אולם רק לאחר התייעצות רפואית.

הפלה- למה אסורה ביהדות ומה קורה אם נגרמת עקב רשלנות

אם כן איך ראוי להחליט על הפלת עובר פגום ?

הרב עובדיה (יוסף אסיא א' ע' 92 ) פוסק, כי יש להתייעץ עם שני רופאים שונים, שיבדקו כל אחד בנפרד את מצבו של העובר מבלי שיתאמו בניהם עמדות. רק אם שניהם, יקבעו שהעובר פגום, אזי ניתן לבצע את ההפלה .

מה דינו של עובר של אישה חולה במחלה  סופנית?

אישה, שסיכויי החלמתה נמוכים וההיריון מקרב את קיצה, מותר להפסיקו על מנת להציל את חייה. אולם, ההפלה, רק תאט את התפשטות המחלה וחייה יוארכו במספר חודשים בלבד. נפסק, שעדיין, מותר לה להפיל את עוברה משום שחייה קודמים לחייו. אפילו לחיי שעה, יש ערך ומחללים שבת על מנת להאריך את חייו של חולה או גוסס. ועוד יתכן, שאם תמשיך את ההיריון, תמות עוד לפני סופו וגם העובר ימות איתה.כך, שממילא לא בטוח שהוא יזכה להיוולד.

מסקנות הפוסקים: מותר לה להפיל את עוברה על מנת להאריך את חייה.

נגישות